Skip to content

INFORMACIÓ LEGAL

Manutención, Técnicas e Ingeniería S.A.
Sede legal a Espanya:
Av. Gaudí, 295. Polígon Industrial Rubí Sud
08191 Rubí (BARCELONA)
Telèfon: +34 936 975 250
manutechnik@manutechnik.com

NIF A58847609

© 2015 MANUTENCIÓN, TÉCNICAS E INGENIERÍA, SA amb domicili social a l’Avda. Gaudí, 295 del Polígon Industrial Rubí sud – 08191 Rubí – Barcelona (Espanya) amb CIF A58847609 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb el número 4923243, tom 10.818, llibre 9.768, Secció 2ª, foli 211, full 125269 inscripció 1ª. Tots els drets reservats.

La utilització del WEBSITE atribueix la condició de usuari del WEBSITE (en endavant, l’ «Usuari») i implica L’ acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada en el moment mateix en que l’Usuari accedeixi al WEBSITE. Conseqüentment, l’Usuari haurà de llegir atentament el present Avís Legal quan es proposi utilitzar el WEBSITE.

Els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web www.manutechnik.com, el seu disseny, la seva estructura i el seu contingut són propietat de MANUTENCIÓN, TÉCNICAS E INGENIERÍA, SA (d’ara en endavant MANUTECHNIK) a qui li corresponen els drets d’explotació de qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació i transformació.

  • MANUTECHNIK posa de forma gratuïta a disposició dels Usuaris l’accés i utilització del website www.manutechnik.com, autoritzant-los a la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut d’aquest website, només si es realitza amb finalitats personals i privades, quedant totalment prohibit l’ús amb finalitats comercials, distribució pública, modificació, alteració o des compilació, així com la distribució  i copiat de les imatges disponibles en aquesta web per a qualsevol altra finalitat diferent de les que es citen anteriorment.
  • MANUTECHNIK es reserva el dret a efectuar actualitzacions i modificacions de la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.
  • MANUTECHNIK no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Website, encara que el seu contingut estigui actualitzat, tot i que es compromet a evitar i a solucionar tots els problemes que poguessin aparèixer.
  • És responsabilitat exclusiva de l’usuari que fa l’accés a aquest domino web i l’ús que pogués realitzar-se de la informació continguda en aquest website. MANUTECHNIK no es fa responsable de cap dany, conseqüència o perjudici que poguessin derivar-se del mencionat accés o ús de la informació. MANUTECHNIK no respondrà de possibles errors de seguretat que es poguessin produir ni dels possibles danys que poguessin produir-se en el seu sistema informàtic (software i hardware), els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el mateix. MANUTECHNIK no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el mateix, però sí que es compromet a fer tot el possible per evitar que aquests es trobin en els mateixos. MANUTECHNIK no es responsabilitza ni garanteix la correcta visualització en aquesta web en els ordinadors dels usuaris que s’utilitzen per la connexió als serveis i continguts de la web, ni d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.
  • MANUTECHNIK no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els serveis prestats per tercers a través del Website que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
  • Fer ús de la informació continguda en aquesta web sense autorització o la infracció dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de MANUTECHNIK, pot donar lloc a responsabilitats legalment establertes.
  • Tota la informació que faciliti l’Usuari  a través dels Serveis de forma voluntària haurà de ser verídica.
  • A tal efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui. D’igual manera,  serà responsabilitat de l’Usuari mantenir la informació facilitada a MANUTECHNIK si vol mantenir actualitzada de forma que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari.
  • En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels prejudicis que provoqui a MANUTECHNIK o a tercers per la informació que faciliti.
  • Tot enllaç de tercers a aquesta web haurà de ser a la seva pàgina d’inici.